Hem Fårklippningen Skärslipning Stängsel Kompetensutveckling Om Företaget Kontakt
Farservice_2_Liten.png

P1010150.JPG

Rovdjursavvisande stängsel

Varför stängsel

På många ställen i världen där framförallt fårskötsel bedrivs används just stängsel för att motverka problem med rovdjur. Detta helt enkelt därför att det anses vara en av det effektivaste åtgärderna.

Vad säger lagen

Enligt svensk lagstiftning ska i första hand rovdjursskador på betesdjur förebyggas med hjälp av rovdjursavvisande stängsel. I många fall bidrar de olika länsstyrelserna med pengar för att hjälpa till att täcka dessa kostnader (2015 var bidraget: cirka 50 kr / löpmetern).

Vad för slags stängsel

Om huvudsyftet med stängslet är att avvisa björn och varg är vår erfarenhet att det bästa alternativet är ett väl spänt fårnät med extra förstärkningar mot mark. Detta då rovdjuren oftast försöker krypa under stängslet. Två eltrådar på rätt höjd ska också sättas upp; en nedtill och en upptill. Då lodjuren är duktiga att klättra och hoppa bör detta speciellt beaktas vad det gäller utformningen av stängslet. En något billigare alternativ till fårnät är uppsättning av 5 eltrådar.

Tänk på allmänheten

I populära rekreationsområden är det speciellt viktigt att allmänheten kan ta sig igenom och vistas i avgränsat område. Grindar, genomgångar och varningsskyltar för strömförande trådar ska därför planeras också med tanke på detta.

Vår erfarenhet

Uhlås Fårservice har satt upp flertalet konventionella stängsel samt rovdjursavvisande stängsel och fått dem godkända både i Uppsala och Dalarnas län. Dessa stängsel är mestadels uppsatta i kuperad och stenbunden skogsbygd. Vi kan hjälpa dig med att utforma ett bra stängsel som minskar framtida underhåll samt avvisar rovdjuren från tamboskapen. Vill du ha hjälp med att fylla i en ansökan för bidrag för uppsättande av rovdjursavvisande stängsel kan vi naturligtvis hjälpa till med detta också. Vi borgar för god kvalitet!

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss!

 

 Copyright 2018 Uhlås Fårservice