top of page
DSC_0076.jpg

Övrigt

För er som av någon anledning också vill ha hjälp med till exempel öronmärkning, avmaskning och avlusning hjälper Uhlås Fårservice naturligtvis till med detta också.

Det bör påpekas i detta sammanhang att vi inte uppmuntrar rutinmässig avmaskning och avlusning då det oftast är starka preparat med ökad resistensproblematik. Såledels kan preparaten vara farliga både för djur, människor och miljön om de används på fel sätt. Alltså först diagnos, sedan behandling! Ni får också se till att tunna plasthandskar finns hemma!

bottom of page