top of page
DSC_0095.JPG

Hälsovård

Det finns få skeenden i fårhållningen som är så nedslående, som när välmående lamm tynar bort. Om du för sent noterar ett skadat juver krävs det en långvarig, oekonomisk och tidsödande insats med stödmatning. Likaså om du för sent noterar ett vuxet fårs dåliga tandhälsa kan det orsaka stort lidande för fåret och ekonomiska förluster i produktionen. ​

Varför detta extra arbete? Jo, för det är förkastligt att till aveln spara ett djur med defekta juver, tänder eller pung. Brist på tänder ger problem med hull och fostertillväxt. Juverfel betyder inte att tackan inte kan föda fram livskraftiga lamm, men hon får svårt att försörja dem på grund av brist på mjölk. En onormal pung kan innebära att baggen är oduglig för betäckningen.

Fårens välmående hänger således på den miljö som du skapar och djurets eget arv. Tänk på det i den dagliga fårskötseln och speciellt i rekryteringsarbetet.

Detta genom att vid framförallt höstklippningen besikta juver, tandstatus och baggens pung för att på så sätt inför den långa vinterhållningen undvika onödigt lidande.

​​

Tackans utfodring är viktig för lammens välmående. Vikten av rätt utfodring för tackan och fostret blir allt viktigare ju längre dräktigheten går. Råmjölkens mängd och kvalitet och lammets fettreserv påverkas direkt av utfodringen. Under speciellt digivningen och högdräktighet används tackans fett- och näringsreserver och hullet blir sämre. Ett får mår dåligt om det är för magert eller för fet. En lämplig gruppindelning beroende på hull och era utfodringsmöjligheter kan vara det första och enklaste steget att ta.

Aveln i Sverige har premierat allt tyngre moderdjur, trots vår dyra vinterhållning. Men glöm inte att räkna på den totala ekonomin som till exempel antal kilo lamm utslaget på kilo tacka i relation till de totala kostnaderna. Räkna netto istället för brutto!

bottom of page