top of page
DSC_0133-04022013.JPG

Vi utgår från nedanstående priser för klippning och klövvård:

Klippning halvårsull         75 kr/djur

Klippning ettårsull*          92 kr/djur

Hygienklippning**            39 kr/djur

Klövvård                               65 kr/djurGrundersättning***        400 kr/stopp

Bilersättning***                  50 kr/mil

Restidsersättning****      40 kr/mil

*Ettårsull gäller får som inte blivit klippta på minst 9 månader.

** Hygienklippning: Ett alternativ till före lamning klippning, underlättar lammens diande och den allmänna hygienen kring lamningen. Ett till två drag ovanför juvret, bakom/under juver, insida lår, svans, vid blygd och ett drag på vardera lårs baksidor. På engelska kallad "Pre-lamb full Chrutch."

 

Vid svåra klippförhållanden såsom till exempel tunga och/eller digivande får tillämpar vi en högre taxa.

 

***Grundersättning: Planering och iordningställande av arbetsplats.

 

****Milersättningen (bil och restidsersättning) utgår från Örsundsbro och/eller Örbyhus i norra Uppland och delas på alla kunder den turen. Milersättning tas även ut om arbetet inte kan utföras  på grund av orsaker som vi inte kan påverka, som t.ex. att fåren inte är på plats eller att de är blöta.

 

Du bör ta kontakt med oss i god tid då vi fort blir uppbokade. Hör gärna med andra fårägare i din närhet så att vi kan kombinera ihop arbetet. Då kan vi effektivisera och minska kundkostnaderna samt spara på miljön.

Välkommen att höra av dig!

Alla priser exkl. moms.

Priser

bottom of page