top of page

I den här texten hittar du saker att tänka på runt och inför klippning av dina får.

Värt att veta inför fårklippning.

Det här är några tips och råd till dig som är fårägare och som står i begrepp att låta klippa dina får. Vi inom Uhlås Fårservice hoppas att vi med detta kan förenkla klippningen både för dig och för oss som klipper och – i slutänden – skapa en så bra situation som möjligt även för fåren. 

 

När ska du klippa dina får?

Fåren klipps normalt vid två olika tillfällen, på hösten i september, oktober, november och på våren i januari, februari och mars. 

Höstklippning 

Hösten är ullens skördetid nummer ett då sommarullen efter vårklippningen är den bästa; fåren har gått ute i sol, vind, renande regn, en stärkande återhämtning från lammen och med ett bra bete. Sträva efter att klippa fåren före installning och baggsläpp. Naturligtvis så lägger vi stor vikt vid att minimera dubbelklipp och att fåren blir snyggt klippta.

Du kan enklare bedöma djurens hull och åtgärda de brister du noterar. Innan installningen är också ullen oftast ren och skräpfri och därmed utmärkt för vidareförädling. Om ullen blir för lång filtar den sig lätt och blir därmed i princip obrukbar.

Höstklippning leder till bättre hygien och allmänt välmående. 

Vårklippning före lamning

Vi rekommenderar att vårklippningen sker 6 – 8 veckor före lamningsstarten. Det finns flera skäl till detta. Tackor som klipps före lamning ökar sitt foderintag för att kompensera för värmeförluster samtidigt som fostertillväxten gynnas. En förutsättning är givetvis att de har tillräckligt med bra foder att tillgå. 

Ett får har i normalt hull även ett värmande fettlager under huden. Du kan enklare bedöma fårets kondition när det är nyklippt, vilket gör att djuren vid behov kan ges extra mat. Lammen hittar lätt till juvret utan hindrande smutsig ull. Det betyder att lammen kan dia ett rent juver, något som kan vara helt livsavgörande för avkomman. 

Klövarna ska också ses över i god tid innan lamningen då tackorna belastar sina leder mer och mer med ökad fostertillväxt. Eventuella löss får svårare att överleva om klippningen sker innan lamningen jämfört med att klippa efter lamningen. Avlusa endast vid behov!!

För er som är oroliga för att det kan bli kallt för era djur finns flera saker som ni kan tänka på. Det är djurägarens ansvar att ha djuren i gott hull för säsongen och ha tillgång till en så torr och dragfri miljö som möjligt. Kom ihåg att fåren konsumerar mer grovfoder än vanligt om det blir kallare för dem. Var dock försiktig med att ge dem för mycket spannmål eller kraftfoder, de kan göra att deras kroppstemperatur faktiskt sjunker! 

Vårklippning under digivning

Om du väntar med klippningen till efter lamningen får det en hel rad mindre önskvärda konsekvenser. Tackan och lammet blir uppstressade av att skiljas åt och det försvårar hanteringen. Tänk också på att tackorna har nedsatt kondition efter högdräktighet och digivning. Tackan prioriterar avkomman före allt annat, vilket inte minst betyder att hull och ull eftersätts. Det innebär i sin tur att vårullen dröjer och att vinterullen ligger kvar som ett vaddtäcke närmast huden. 

Det här gör tackan svårklippt. Alla rundade former är borta, ryggrad och kotor hakar i. Ena stunden klipper man under täcket, då klippskador lätt uppstår, nästa gång ligger man någon centimeter över. Resultatet blir dåligt. 

Det är inte bara utseendemässigt som arbetet inte stämmer, risken för klippskador är överhängande med i värsta fall insektsangrepp som följd (vanlig trätjära i ev. sår håller flugorna borta och är bra att ha hemma som fårägare). Ett annat minus är att digivande tackor ofta har tjocka utanpåliggande blodkärl på buk till juver (full mjölkproduktion) som måste undvikas, samtidigt som ullen under denna tid är som vaddigast. För klipparen innebär det att klipptiden förlängs drastiskt, den kan bli upp till fyra eller fem gånger längre än normalt. Saxen blir överhettad, vilket är obehagligt både för djuret och för klipparen. 

Det här ska du tänka på innan fåren ska klippas 

Fåren MÅSTE vara torra vid klippning!!

Ta in fåren i god tid före klippningen, dina får kan behöva ibland upp till 5-6 dagar för att torka, beroende på väderlek, ulltyp, och utrymmets ventilation. Då hinner de bli torra och lugna ner sig. Fuktiga får vill vi inte klippa då det inte är bra för vare sig klippare, sax eller ull. 

Fåren bör fasta, det vill säga vara utan mat i minst 18 timmar före klippningen, ta också bort vattnet sista dygnet. Ströa ej om möjligt det sista dygnet innan klippningen. För er med stora besättningar, tänk på att ta hänsyn till de djur som klipps sist den dagen. Får med välfylld mage och eller med foster får nämligen svårigheter med andningen, då en stor buk pressar upp bukinnehållet i bröstkorgen när de sitter, vilket är den position som oftast används vid klippning. Det innebär att deras förmåga att andas försämras väsentligt. Ett får med andningssvårigheter får även lätt panik och kan försvåra klippningen för alla inblandade parter. Ett fastande får är av naturen något spakare, vilket underlättar arbetet, inte minst om fåret ligger i en viktklass betydligt över klipparens. Dessutom blir både ullen och klipplatsen trevligare utan träck. 

Vi förväntar oss att inte behöva byta klipplats på en och samma gård då detta tar mycket tid.

 

Praktiska råd

Du bör se till att tillräckliga resurser finns för att hjälpa klipparen med djuren. Fåret ska placeras så nära klipparen som möjligt. Ju kortare förflyttningen till klippstationen, desto mindre stress upplever fåret samtidigt som arbetet för de som tar fram djuren minimeras. Eftersom får är extrema flockdjur kommer fåren lugnas av att ha sällskap under själva klippningen. Märkpenna till fåren, papper och penna för eventuella anteckningar kan vara bra att ha med sig under djurhanteringen. 

Klipplatsen

Klipplatsen ska vara ljus, dragfri och försedd med ett fast underlag. En fri och jämn ej lutande yta på 2,5 meter x 2,5 meter räcker bra för själva klippningen. På betonggolv räcker det att du lägger ut en fullstor och jämn masonitskiva med den ruggade sidan upp. På ströbädd och lutande ytor måste denna förstärkas med en stadigare skiva, t.ex. plywood, under masoniten och eventuellt vägas upp. Det är viktigt att ytan där fåret sitter är sträv, då djuret i annat fall lätt glider från klipparen eller tror sig ha möjligheter att komma upp och då försöker smita. Vid beröring med en ströbädd eller om klövarna får kontakt med en vägg, vaknar också djurets flyktinstinkter. 

För montering av klippmaskinen önskar vi en takhöjd på minst 2,5 meter, samt jordad el som är säkrad för minst 10 ampere. Verkar det svårt? Finns det eventuellt andra alternativa utrymmen och finns det lösa grindar tillgängliga finner vi tillsammans oftast en bra plats för arbetets utförande efter att vi pratas vid per telefon! 

Ullen - en ofta glömd resurs

Vid klippning sorterar vi bort den ofta smutsiga bukullen för att ni på så sätt blir kvar med den ofta värdefulla fällullen. Vi rekommenderar att ni kollar upp vilka möjligheter ni har för att ta vara på ullen då det ofta är en glömd resurs. Om ni bestämmer er för att ta vara på ullen ska ni tänka på att det kommer att ta en hel del extra tid, en tid som ändock kan betala sig i slutändan. När du gör en bedömning kan det därför vara klokt att räkna med att det krävs extra personal för den hanteringen. Om det rör sig om få djur kan ni dock göra det mesta arbetet med ullen när fåren redan är klippta. 

Tänk därför på att undvika nedfuktning och nedskräpning av ullen både innan och efter klippning. För fårets generella välbefinnande och ullens kvalitet är det viktigt att fåren har tillgång till de mineraler som de behöver. Sortera ullen efter färger och packa den torra ullen i rena pappsäckar och helst med tidningspapper mellan varje fäll. Det gör ingenting om de klippta fåren blandar sig med de oklippta, det kan tvärtom vara bra då får lätt blir stressade av att vara ensamma! 

 

Hör av dig i god tid

Du bör ta kontakt med oss i god tid då vi fort blir uppbokade. Hör gärna med andra fårägare i din närhet så att vi kan kombinera ihop arbetet. Då kan vi effektivisera och minska kundkostnaderna samt spara på miljön. 

När vi bestämt en dag då vi kommer till dig är det viktigt att de tider vi kommit överens om också står fast.

10 kom ihågpunkter inför bokning/klippning 

• Uppge era telefonnummer. 

• Uppge antal djur och ras/er. 

• Uppge vilken månad de blev klippta senast. 

• Uppge beräknad första lamning. 

• Uppge en vägbeskrivning. 

• Fåren måste vara torra när ni tar fram dem till oss. 

• Fåren bör fastas rekommenderad tid. 

• Klipplatsen ska minst vara 2,5 * 2,5 meter till yta och 2,5 meter i takhöjd. 

• En fullstor sträv masonitskiva med stabilt och jämnt ej lutande underlag behövs vid klipplatsen. 

• En jordad elkontakt med minst 10 amp säkring och bra ljus behövs till klipplatsen. 

Klövvården

Klövskador och klövsjukdomar förekommer hos våra svenska får. När klövväggarna börjar växa in under klövens sula och/eller klövspetsarna blir för långa är det dags för verkning. Vid 2004 års

klövhälsoinventering i Sverige visade det sig att cirka hälften av alla får hade förvuxna klövar (Jordbruksinformation 2-2005). 

 

I grunden är fåren gjorda för torrare och strävare underlag än vad vi ofta erbjuder dem. Förvuxna klövar kan bero på olika saker, djuren kan till exempel ha gått på för mjukt underlag en längre tid. En del individers klövar växer mer än andras. Generellt sätt växer vita klövar mer och/eller slits mindre än svarta. Felaktiga benställningar, till exempel veka kotor kan också göra att klövarna ej slits optimalt, liksom förvuxna klövar kan ge snedbelastade leder och halta djur. Vidare kan de i värsta fall bli en inkörsport för sjukdomar som till exempel klövspaltsinflammation, eksem och fotröta. Får som år efter år har klövproblem bör slås ut och dess avkommor bör inte användas i avel.

 

Rutinmässig undersökning av klövarna bör ske två gånger om året, med fördel i samband med klippningen. Speciellt efter en hel vinter på ströbädd, där klövarna inte nöts så mycket, brukar klövarna vara i stort behov av vård.  

 

Övrigt

För er som av någon anledning också vill ha hjälp med till exempel öronmärkning, avmaskning och avlusning hjälper Uhlås Fårservice naturligtvis till med detta också. 

Det bör påpekas i detta sammanhang att vi inte uppmuntrar rutinmässig avmaskning och avlusning då det oftast är starka preparat med ökad resistensproblematik. Såledels kan preparaten vara farliga både för djur, människor och miljön om de används på fel sätt. Alltså först diagnos, sedan behandling! Ni får också se till att tunna plasthandskar finns hemma!

För utförligare information kontakta gärna fårhälsovården vars länk du finner under "Partners". 

bottom of page